Ventilatie

Wij zijn gespecialiseerd in de werking en het onderhoud van uw ventilatiesysteem. 

Zowel voor particulieren als professionele klanten,zowel voor woningen of gebouwen 

Het onderhoud van het ventilatiesysteem is belangrijk voor het optimaal renderen ervan. Een regelmatig onderhoud zal de binnenlucht alleen maar ten goede komen.

Naast een goed ontwerp en een degelijke installatie, is regelmatig onderhoud de derde belangrijke peiler van een gezond ventilatiesysteem.

Hoe zit dat met A en C?

Voor een systeem A is het onderhoud beperkt tot het schoon houden van de regelbare toevoer- en afvoeropeningen. Bij het onderhoud van systeem C komt er al wat meer kijken omdat je ook het kanalennet, de afvoerventilator(en) en -ventielen proper moet (laten) maken.

Onderhoud heel belangrijk bij D

Vooral bij systeem D is het onderhoud een aandachtspunt. Als de filters, ventilatoren of het kanalennet aan de toevoerzijde niet proper zijn, komt er immers vervuilde lucht je woning binnen. Volgende zaken worden door ons bekeken

  • Instel debieten worden gecontroleerd en indien nodig bijgeregeld
  • Ventilatiemotoren worden nagezien
  • Filters worden vervangen 
  • Instellingen en regeling worden gecontroleerd

 

Ventilatie onderhoud industrieel

  • Controle en reinigen van de ventilatoren
  • Controle en reinigen van de warmtewisselaar
  • Controle en reinigen van de luchtkanalen
  • Controle en reinigen van de ventielen
  • Controle en bijstellen van de werking van de ventilatie-unit
  • Vervangen van de filters

 De invloed van ventilatie op je gezondheid

Recente cijfers tonen aan dat de lucht die in jouw woning circuleert gemiddeld twee keer zo vervuild is als de buitenlucht. Het is daarom zeer belangrijk, en ook noodzakelijk, om een goede ventilatie te voorzien in je leefomgeving. Goed ventileren voorkomt het ontstaan van schimmels, bacteriën en vieze geurtjes. Met de hulp van een ventilatiesysteem kan je bovendien de kans op ontwikkeling van gezondheidsproblemen aanzienlijk verminderen

Mechanische ventilatiesystemen bevatten filters die op regelmatige basis moeten worden onderhouden en of vervangen. Als men dit niet doet, is de kans groot dat bacteriën en schimmels zich gaan ophopen in de filters. Dit zorgt voor een merkelijke achteruitgang van de luchtverversingscapaciteit. Op geregelde tijdstippen de filters schoonmaken en ze zeker jaarlijks een volledige onderhoudsbeurt geven, zorgt ervoor dat de capaciteit nooit zakt onder de 90% van de oorspronkelijke capaciteit bij aankoop. Een bijkomend voordeel is dat het ventilatiesysteem minder geluid zal produceren indien ze af en toe wordt schoongemaakt.

Onderhoud je het ventilatiesysteem nooit of, erger nog, geraakt het systeem daardoor defect dan kan er snel een tekort aan frisse lucht ontstaan in jouw woning. Een omgeving zonder luchtverversing veroorzaakt al gauw ophopingen van stof en vocht, en het vrijkomen van schadelijke stoffen. Jouw gezondheid komt hiermee ernstig in het gevaar. Zo is de kans op luchtwegklachten, ademhalingsproblemen, hoestbuien, misselijkheid en zelfs huidallergieën niet gering. Vooral de bewoners van passiefwoningen lopen een vrij groot risico om gezondheidsproblemen op te lopen bij het ontbreken van een goede ventilatie. Omdat deze woningen zeer goed zijn geïsoleerd, is het hier dubbel zo belangrijk om een feilloos ventilatiesysteem te hebben. Deze huizen zijn als het ware potdicht gemaakt, en laten weinig tot geen natuurlijke luchtverplaatsing toe.