Service & onderhoud

Onze servicedienst beschikt over vakbekwame techniekers in verwarming, sanitaire installaties en ventilatie. Zij verzorgen het onderhoud en de herstellingen aan uw installatie zodat u ook na de oplevering van uw project nog steeds op ons kan rekenen. De laatste jaren is er heel wat innoverende vooruitgang geweest in onze sector. Wij zijn steeds blijven investeren in de opleiding van onze medewerkers zodat zij beschikken over de nodige attesten en certificaten

Sinds juni 2007 trad een nieuwe wet met betrekking tot de verwarmingsinstallaties voor het Vlaamse gewest in werking. Het resultaat is dat alle stooktoestellen op vloeibare brandstof een jaarlijks onderhoud moeten krijgen. Voor toestellen op gasvormige brandstof is dit om de twee jaar. Het onderhoud dient te worden uitgevoerd door een erkend technicus voor vloeibare of gasvormige brandstoffen. Verder dient er wanneer het toestel ouder dan 15 jaar is geworden eenmalig een verwarmingsaudit te worden uitgevoerd door een erkend technicus.

Wij beschikken over een grote voorraad wisselstukken van diverse merken. Dit onderscheidt ons van veel andere servicediensten doordat wij bij een eventuele depannage niet dienen te wachten op wisselstukken die bij de fabrikant worden besteld. Op die manier kunnen wij u veel sneller uit de nood helpen.

Erkenningen en attesten 

  • Cerga gecertificeerd
  • STS attest ventilatieverslaggever
  • G1,G2,G3
  • vestigingattest